О проекте закона Кировской области № 120-6 «О внесении изменений в статью 6 Закона Кировской области «О Законодательном Собрании Кировской области» (1-е чтение)

Проект закона № 120-6 «О внесении изменения в статью 6 Закона Кировской области «О Законодательном Собрании Кировской области».

Дата, время голосования

28-09-2017 10:39

Общие итоги голосования

За41
Против3
Воздерж.3


Результаты голосования депутатов

ДепутатФракцияГолос
Александрова Е.В. ЕРЗа
Бакин В.Г. ЕРЗа
Балыбердин Ю.А. ЕРЗа
Басюк В.В. ЕРЗа
Березин О.Ю. ЕРЗа
Большаков И.Н. ЕРЗа
Букарев Р.Е. ЕРЗа
Бурханов И.Ф. ЕРЗа
Быков В.В. ЕРЗа
Владимиров А.И. ЕРЗа
Воронков М.Ю. ЕРЗа
Гозман К.М. ЕРЗа
Головков С.С. ЛДПРЗа
Гончаров Г.А. ЕРЗа
Гурьянова Н.П. ЕРЗа
Гущин С.С. ЕРЗа
Дорофеев П.О. СРВоздерж.
Киселев С.Н. ЕРЗа
Киселев Ф.Н. ЕРВоздерж.
Коновалов Г.В. ЕРВоздерж.
Костин В.А. ЛДПРЗа
Лугинин Г.В. ЛДПРЗа
Маликов А.А. ЕРЗа
Мамаев С.П. КПРФПротив
Медведков В.И. ЕРЗа
Мельников А.К. ЛДПРЗа
Метелёв В.В. ЕРЗа
Мешков Н.А. ЕРЗа
Митюков В.В. ЕРЗа
Момцемлидзе С.Р. ЕРЗа
Морозова И.Г. ЕРЗа
Перминова Е.А. ЕРЗа
Редькин С.А. СРЗа
Сандалов Л.В. КПРФПротив
Сергеев Д.В. ЕРПротив
Скворцов М.Т. СРЗа
Суворов И.Н. ЕРЗа
Сураев В.К. СРЗа
Сураев Ф.В. СРЗа
Сыкчина О.В. ЛДПРЗа
Терешков Ю.И. ЕРЗа
Титов Р.А. ЕРЗа
Улько Н.И. ЕРЗа
Уткин А.Н. ЕРЗа
Шихова С.Ю. ЛДПРЗа
Ягдаров В.Н. ЕРЗа
Яговкин В.В. ЕРЗа
Размещено: 28.09.2017 14:19:32